801 005 185
cc18@energiadirect.pl
ul.Nowa 4/4 50-082 Wrocław
EkoSynergia Sp. z o.o.

Pompy ciepła

Pompy ciepła wykorzystują do ogrzewania budynków energię naturalną (powietrze, grunty, wody gruntowe). Proces poboru energii cieplnej odbywa się poprzez tzw. czynnik roboczy, który krążąc w obiegu zmiana stan skupienia (z ciekłego na gazowy i odwrotnie). Kompletny system składa się z parownika oraz skraplacza. Między tymi dwoma elementami umieszczona jest sprężarka i zawór rozprężny. Cały system […]

Read More »