Błędy podczas budowy

Zdarza się również, że w trakcie budowy, remontu bądź eksploatacji domu powstają różnego rodzaju niechciane nieszczelności, które negatywnie oddziałują na temperaturę wewnątrz budynku. Na zużycie ciepła wpływają również systemy wentylacyjne, które wykorzystują ciepłe powietrze do ogrzewania zimnego nadmuchiwanego do domu.

Domy energooszczędne oraz pasywne mają na celu zmniejszyć ilość ciepła jaką trzeba dostarczać do budynku, a co za tym idzie również maksymalnie minimalizować koszty jego eksploatacji. Koniecznością jest zlikwidowanie strat ciepła lub niemal całkowite ich ograniczenie. Budownictwo energooszczędne stale się rozwija, istnieje więc wiele sprawdzonych metod pozwalających to osiągnąć.

Co ma wpływ na wielkość strat ciepła w domach?

  • System wentylacyjny dobrej jakości,
  • Rozmiary budynku – kubatura oraz powierzchnia jaka musi zostać ogrzana,
  • Ilość oraz rozmiary okien, powierzchnia wszystkich przeszkleń,
  • Kształt, bryła domu oraz ilość pięter,
  • Jakość materiałów jakie zastosowane zostały do wykonania dachu, podłogi, ścian oraz grubość izolacji termicznej,
  • Rozkład pomieszczeń w domu oraz odpowiednie rozmieszczenie okien względem stron świata,
  • Odpowiedniej jakości wykonanie ocieplenia domu,
  • Stosowanie rozwiązań architektonicznych, które sprzyjają tworzeniu się mostków termicznych.

 

Różnice i podobieństwa pomiędzy domem energooszczędnym a pasywnym

Zarówno domy energooszczędne jak i pasywne muszą spełniać pewne ogólnie przyjęte standardy. Jednakże domy pasywne kierują się większymi restrykcjami niż domy energooszczędne, które już w fazie projektu dają architektom znacznie większą swobodę.

RÓŻNICE:

Domy pasywne w głównym założeniu podają całkowite zamknięcie przeszkleń od strony północnej, natomiast w domach energooszczędnych wymagane jest jedynie ich ograniczenie,

Domy pasywne projektowane i budowane są na planie prostokąta, co nie jest wymagane w przypadku domów energooszczędnych,

W domach pasywnych stosowane są dachy jedno – lub dwuspadowe, co nie znajduje zastosowania w domach energooszczędnych,

Wentylacja nawiewowa jest elementem koniecznym zarówno w domach pasywnych jak i energooszczędnych, jednak w domach pasywnych odzyskiwanie ciepła powinno plasować się na poziomie co najmniej 80%, zaś w domach energooszczędnych wynosi 70%,

W domach pasywnych wymagany jest niższy współczynnik przepuszczania ciepła niż w domach energooszczędnych,

W domach pasywnych ogrzewanie odbywa się w powiązaniu z systemami podgrzewającymi wodę użytkową, zaś w domach energooszczędnych instalację podłącza się do głównego systemu grzewczego. W jednym i drugim rodzaju domów konieczne jest aby energia pozyskiwana była jedynie z odnawialnych źródeł energii czyli drewna, słońca, biopaliwa.

PODOBIEŃSTWA:

Zarówno w domach pasywnych jak i energooszczędnych istotnym elementem jest zlokalizowanie dużych, przeszklonych powierzchni po stronie południowej, dają one możliwość poboru energii z promieni słonecznych.

Zamów bezpłatne porównanie Twojego rachunku

Pomieszczenia w domach pasywnym oraz energooszczędnym powinny tworzyć tzw. strefę buforową, oznacza to że w obu rodzajach domów rozkład pomieszczeń jest niemal identyczny, od południa zlokalizowany jest salon, jadalnia, zaś od strony północnej garaż i inne pomieszczenia gospodarcze.