Pompy ciepła

Pompy ciepła wykorzystują do ogrzewania budynków energię naturalną (powietrze, grunty, wody gruntowe). Proces poboru energii cieplnej odbywa się poprzez tzw. czynnik roboczy, który krążąc w obiegu zmiana stan skupienia (z ciekłego na gazowy i odwrotnie). Kompletny system składa się z parownika oraz skraplacza. Między tymi dwoma elementami umieszczona jest sprężarka i zawór rozprężny. Cały system napędzany jest energią elektryczną.

Pompy wykorzystujące ciepło z gruntów składają się z poziomo ułożonych w gruncie (poniżej poziomu przemarzania) przewodów. Systemy pobierające ciepło z wód gruntowych mogą być zamontowane tylko tam, gdzie woda nie jest zbyt twarda i wzbogacona w duże ilości żelaza i manganu (związki te mogą uszkodzić pompy i urządzenia czerpalne). Pompy wykorzystujące powietrze atmosferyczne należą do najtańszych rozwiązań. Niestety mogą być wykorzystywane tylko jako system dodatkowy (wspierający ogrzewanie tradycyjne).

Ogrzewanie domu – które najbardziej się opłaca?

Pompy ciepła to rozwiązania stosunkowo drogie. Koszty inwestycji zwracają się po kilkunastu latach użytkowania (pompy są tanie w eksploatacji). Najbardziej wydajne są pompy pobierające energię cieplną ze ścieków.

Pompy ciepła to nie tylko urządzenia grzewcze. Spełniają również funkcję klimatyzacyjne i wentylacyjne tworząc ekologiczny system zapewniający domownikom naturalny mikroklimat.